29.10.2017

Limba românească


          Acest cântec m-a inspirat să dau numele blogului „Limba Dulce”. Este interpretat de călugării mănăstirii Putna. Versurile aparțin lui Gheorghe Sion.


27.10.2017

Omul-lut și omul-oase

Omul-lut și omul-oase,
Vă salut dintre prinoase,
Cu sărutul absolut
Al clipei roase!

26.10.2017

Marșul spre Cer

În pas cadențat ca soldatul de fier,
Înalță-te-n Cer!
Pe calea ce-o surpă nebunii,
Prin patimi, în noduri de funii,
Răcnind a iaduri de ger;
Înalță-te-n Cer! Înalță-te-n Cer!